We will collect News, Info and so forth concerning 'Burmese Govt.Railroad Project' that will be through the historical inportant town of mrauk-U in Arakan Kingdom.

Burmese Govt. Destroying Our Arakanese Historical Heritage of Mrauk-U in Arakan Kingdom

Scrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image Generator

Thursday, November 25, 2010

မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း အေျကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ေတာ္၌ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမွဳလက္ရာ ဘုရားပုထုိးမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ေနျခင္းအေပၚ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ANC ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရက္စြဲ - ၂၄။ ၁၁။ ၂၀၁၀
မီးရထားလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း အေျကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ေတာ္၌ ေရွးေဟာင္း ယဥ္ေက်းမွဳလက္ရာ ဘုရားပုထုိးမ်ားကို ၿဖိဳဖ်က္ေနျခင္းအေပၚ ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ANC ၏ သေဘာထား ထုတ္ျပန္ခ်က္
ယေန႔ကာလသည္ ျမန္မာျပည္သူတစ္ရပ္လုံး စစ္သံဖေနာင့္ေအာက္၌ လုံးပါးပိျပားေနရသည္႔ ကာလျဖစ္သည္။ လိမ္ညာပြဲႀကီးတခုအတိုင္း ျဖစ္ခဲ့သည္႔ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲႀကီး ၿပီးဆုံးသြားၿပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚလာမည္႔ အဆုိးဖက္က ပုိတိုး၍ ဆုိးသထက္ ဆုိးလာဖုိ႔ရန္သာ ပိုမ်ားသည့္ အေျပာင္းအလဲ တခုခုသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္အ၀ွမ္း လူထုအေပၚ မလြဲမေသြ ရိုက္ခတ္လာမည္သာျဖစ္၍ ရင္တမမႏွင့္ ေစာင့္စားေနရသည့္ကာလလည္း ျဖစ္သည္။ ဤမွ်ခက္ခဲရွဳပ္ေထြးေသာ ကာလတြင္ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႔ေတာ္၌ ေရွးေဟာင္းဘုရားပုထုိးမ်ားအား ၿဖိဳဖ်က္ျခင္းကို နအဖမွ အစီစဥ္တက် ျပဳလုပ္လာခဲ႔ျခင္းျဖစ္သည္။ (၁၅၇) မိုင္ ရွည္လ်ားေသာ စစ္ေတြ - အမ္း- မင္းဘူး ရထားလမ္းကုိ ယခုလ (၇) ရက္က စတင္ေဖာက္လုပ္လာခဲ့ရာ ေျမာက္ဦးကို ျဖတ္သန္းရာတြင္ ယခုကဲ့သုိ႔ ေရွးေဟာင္း သမုိင္း၀င္ ဘုရားပုထုိးမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမွဳ အမြီႏွစ္မ်ားကုိ တကူတက ပစ္မွတ္ထား၍ ထိပါးလာျခင္းျဖစ္သည္။
ဤယုံကုိျမင္၍ ဤခ်ဳံကုိထြင္ေလ့ရွိေသာ နအဖကား ေကာက္က်စ္စဥ္းလဲေသာ အႀကံသမားျဖစ္သည္။ အျပင္ဘန္းအားျဖင့္ ေဒသတုိးတက္ေရးအတြက္ လုပ္ကုိလုပ္ရမည္႔၊ မလုပ္မျဖစ္ စီမံကိန္းတခုအသြင္ ေဆာင္ထားေသာ္လည္း စင္စစ္ယင္း၏ မဟာဗ်ဴဟာမွာ ယဥ္ေက်းမွဳအရ မ်ဳိးျဖဳတ္လုပ္ႀကံေရး (Cultural genoside) သာ ျဖစ္ေပသည္။ အကယ္၍သာ နအဖေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနျဖင့္ ေဒသတုိးတက္ေရး တစ္ခုတည္းအတြက္ ေရွးရွဳေဆာင္ရြက္သည္မွန္လွ်င္ ဘုရား၀ုိင္း၊ ေက်ာင္း၀ုိင္းႏွင့္ သမုိင္းဧရိယာကုိ မျဖတ္ရပဲ တျခားေရြးစရာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကုိ ေရြးႏုိင္ပါသည္။ ကန္ထရုိက္ယူထားသည့္ ကုမၸဏီႏွင့္ အငယ္တန္း အရာရွိမ်ား မသိမလိမ္မာ၍ ျဖစ္ရသည္ဆုိလွ်င္လည္း ေဒသခံျပည္သူမ်ား၊ သမိုင္းပညာရွင္မ်ားမွ သက္ဆုိင္ရာမ်ားသုိ႔ အသိေပးတုိင္ၾကားလာသည့္အခါ ရပ္တန္းက ရပ္သင့္ေပသည္။ ယခုကား ထုိသုိ႔မဟုတ္၊ တုိင္ၾကားမွဳမ်ားေၾကာင့္ ယာယီရပ္ဆုိင္းထားသည္ကိုပင္ အထက္အာဏာပိုင္မ်ားက ထုိအတုိင္းဆက္သြားရန္ ထပ္မံ၍ အမိန္႔ေပးလုိက္သည္။ ထုိ႔ေၾကာင့္ အခ်ဳပ္သေဘာေျပာရလွ်င္ ရခုိင္လူမ်ဳိးတုိ႔ ကၽြန္သက္ႏွစ္ေပါင္း (၂၂၅)ႏွစ္ေျမာက္တြင္ ဒုတိယတႀကိမ္ ကၽြန္သက္ သမိုင္းတပတ္လည္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ထုိသို႔လည္ျခင္းသည္ နအဖအတြက္ အသက္ငင္ေစေသာ လက္၀ဲရစ္လည္ျခင္းျဖစ္ေအာင္ ရခုိင္အမ်ဳိးသားတုိင္းႏွင့္ ရခုိင္အက်ဳိးလုိလားသည့္ မဟာမိတ္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေပါင္းစုံတုိ႔အေနျဖင့္ အာခံ ေတာ္လွန္ၾကရမည့္ကိန္း စင္စစ္ျဖစ္ေပသည္။
ရခုိင္အမ်ဳိးသားတုိ႔ ရင္ထဲမွ ရႊီေျမာက္ဥကား နအဖဖက္ဆစ္ စစ္ဘီလူးႀကီး၏ အစြယ္ငြါးငြါး လွံစြပ္ဖ်ားတြင္ အသက္ပါသြားမည္႔ အႏၱရယ္ႏွင့္ ရင္ဆုိင္ေနရေလၿပီ၊ မိမိတုိ႔ တတ္စြမ္း လက္လွမ္းမီသေလာက္ နည္းလမ္းေပါင္းစုံျဖင့္ နအဖ မရဏရထားလမ္းကို လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းသြားေစရန္ အခ်ိန္မီႀကိဳးစားၾကရန္ လုိအပ္ပါသည္။ တာ၀န္သိသူတိုင္းတြင္ တာ၀န္ရွိပါသည္၊ အျပဳသေဘာျဖင့္၊ မြန္ျမတ္ေသာ၊ အရွည္ျမင္တတ္ေသာ စိတ္ထားမ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾကလွ်င္ ယခုအခ်ိန္အထိ လုပ္၍ ရႏုိင္ပါေသးသည္။ ဗုံးမိုးရြာေနခဲ့ေသာ ကမၻာစစ္ကာလက ျဗိတိသွ်ေလယာဥ္မ်ား ပုဂံကုိ ဗုံးႀကဲမိမည့္ ဆဲဆဲတြင္ လူသားယဥ္ေက်းမွဳတန္ဖုိးကို လူသား၀ါဒအျမင္ျဖင့္ ၾကည့္တတ္သည့္ ျဗိတိသွ်လူမ်ဳိးတစ္ဦးျဖစ္သည့္ မစၥတာ လုစ္က ေလတပ္ကုိ စာေပးၿပီး တားျမစ္ႏုိင္ခဲ့သည္။ နအဖလက္ခုပ္ထဲက ေရလုိျဖစ္ေနေသာ ယေန႔ကာလတြင္ နအဖကုိ ေတာ္လွန္ႏုိင္ၿပီးမွဆုိလွ်င္ ယခုကိစၥမ်ဳိးက လက္လြန္ေျခလြန္ျဖစ္၍သြားေပလိမ့္မည္။ ယခုဆုိလွ်င္ဘုရားတခ်ဳိ႔ႏွင့္ တျခား သမုိင္း၀င္ အေဆာက္အဦးတခ်ဳိ႔ပင္ ၿဖိဳဖ်က္ခံလုိက္ရၿပီးလည္း ျဖစ္ေနေပၿပီ။ ထုိ႔ေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ခ်င္းစြမ္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ အမ်ားညီညြတ္စုစည္းသည့္ စြမ္းအားျဖင့္ျဖစ္ေစ အခ်ိန္မီ တားျမစ္ႏုိင္ေရးအတြက္ နည္းလမ္းရွာၿပီး မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္သင့္ၾကပါေၾကာင္း အသိေပး ထုတ္ျပန္လုိက္ရေပသည္။
ျပည္သူတရပ္လုံးအေနျဖင့္ လူမ်ဳိးတခုစီတြင္းမွာေရာ လူမ်ဳိးတခုႏွင့္ တခုစီၾကားတြင္ပါ ညီညြတ္စုစည္းေရးကုိ တန္ဖုိးထားလုပ္ေဆာင္ၾက။
ေဒၚေအာာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား ပိုမုိနီးကပ္သြားမည့္အေရးကုိ အထူးေတြးပူၿပီး လူမ်ဳးိေရးမုန္းတီးမွဳမ်ားကုိ တမင္ဖန္တီးေနေသာ နအဖေျခလွမ္းမ်ားကုိ သေဘာေပါက္ၾက။
ေျမာက္ဦးယဥ္ေက်းမွဳ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ လူသားတရပ္လုံးႏွင့္ သက္ဆုိင္သည့္ လူသားယဥ္ေက်းမွဳအေမြျဖစ္၍ အသိရွိသူတုိင္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ၾက။

ရခုိင္ျပည္အမ်ဳိးသားေကာင္စီ ANC
ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္၊ နယူးေဒလီ။ အႏၵိယ
ဆက္သြယ္ရန္ - ၀၀၉၁ ၉၆ ၇၈၁၄ ၅၃၁၅
၀၀၉၁ ၈၈ ၀၀၃၄ ၁၆၀၃
e.mail: awanthadhaja@gmail.com

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More