We will collect News, Info and so forth concerning 'Burmese Govt.Railroad Project' that will be through the historical inportant town of mrauk-U in Arakan Kingdom.

Burmese Govt. Destroying Our Arakanese Historical Heritage of Mrauk-U in Arakan Kingdom

Scrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image Generator

Friday, January 7, 2011

ALA သို႕ဂုဏ္ျပဳျခင္း (သိုိ႔မဟုတ္) ေတာ္လွန္စစ္ပြဲတိုင္း တရားသည္

၂၀၁၁ ခု ဇန္န၀ါ ပလ ၃ ရက္ေန႔ကေပါ့ ရခိုင္ျပည္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ ALA မွ ၀င္ေရာက္ တိုက္ခိုက္မူေၾကာင့္ လက္၀ျမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ စစ္စခန္း တစ္ခုမွ နအဖ စစ္သား ၄ ဦးက်ဆံုးသြားေၾကာင္း ရခိုင္ျပည္ လြတ္ေျမာက္ေရး ပါတီ၏ ျပန္ၾကားေရး ဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖၚျပသည္ ဆိုေသာ သတင္းကို ဖတ္လိုက္ရေတာ့ ရင္ထဲတြင္ ေက်နပ္လိုက္ေသာျဖစ္ျခင္း၊ ခုန္ေပါက္ရေလာက္ေအာင္ ေက်နပ္မိသည္။

က်ေနာ္သည္ရခိုင္လူမ်ိဳးျဖစ္သည္၊အမ်ိဳးကိုခ်စ္သည္။ႏွစ္ေပါင္း၂၀၀ေက်ာ္အလြန္ကရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္ကိုမတရား သိမ္းပိုက္ကာ ထီးနန္းႏွင့္အတူ ၿမိဳ႕ေတာ္ကို မီးေလာင္တိုက္သြင္းခဲ့သည့္ အျဖစ္၊ရခိုင္အမ်ိဳးသမီး ေျမာက္မ်ားစြာကို မုဒိန္းက်င့္သတ္ျဖတ္ခဲ့သည္။လင္ေကာင္မေပၚပဲ သားေမြးေစခဲ့သည္...ရခိုင္သူမ်ားကို အတင္းအဓမၼဖ်က္ဆီးေနပံုမ်ားကို ပန္းခ်ီ ပန္းပုမ်ားျဖင့္ တမင္ဟန္ေရးျပ..ဂုဏ္ယူေနၾကဆဲပင္ျဖစ္သည္။
ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ ကိုလိုနီစနစ္နိဂံုးခ်ဳပ္ခဲၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ကြ်န္ပုန္းကိုလိုနီ ျဖစ္ေနရဆဲပင္။

မိမိ၏ဘ၀သရုပ္မွန္ကို သိေအာင္ႀကိဳးစားသူမ်ားကို အက်ည္းခ် ညွဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းမ်ားကို ေခါင္းမေဖၚ၀့ံေလာက္ေအာင္ ရက္ရက္စက္စက္ လုပ္ျပေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ရာသက္ပန္ အ,မနာပ ျပဳေနေသာ အရာ ခပ္သိမ္းသည္ က်ႏု္ပ္ရင္သို႔ အဆက္မျပတ္ ထိုးေဖါက္၀င္ေရာက္ေနေသာအခါ က်ႏ္ုပ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္း၍ ခြင့္လႊတ္ျခင္း သက္သက္ ထားရန္မည္သုိ႔မွ် မႀကိဳးစားႏိုင္ေတာ့ေပ။ မည္သည့္ အခ်ိန္၌မဆိုတုန္႕ျပန္ေခ်ပ လိုေသာဆႏၵကရက္ရွိသေရြ႕တိုး၍သာလာတိုင္းေတာက္ေခါက္ရေသာအခ်ိန္ေပါင္းမ်ားစြာတို႕မွာလဲ ေရတြက္ ရန္ပင္ခက္ခဲ့လွပါဘိ၊ထို႕ေၾကာင့္ ALA ရဲေဘာ္မ်ား တိုက္ခိုက္ခဲ့ေသာ သတင္း၊ရဲေဘာ္ခိုင္ျမ၀င္းအသက္စြန္႔ လွ်က္ အမ်ိဳးသားတာ၀န္ေက်ပြန္ခဲ့ေသာ သတင္းမ်ားသည္ဂုဏ္ယူျခင္း၊ အားရျခင္းမ်ားျဖင့္ ရင္ကိုၾကက္သီး ျဖန္းျဖန္း ထေစခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္သည္ နယ္စြန္နယ္ဖ်ားျပည္ငယ္တခုမဟုတ္၊ႏိုင္ငံတခုျဖစ္သည္။ငယ္သည္ကိုမေျပာႏွင့္စကၤာပူေသာ္မွ ႏိုင္ငံဟူ၍ ခံယူထားလွ်င္ ရခိုင္သည္ ပို၍ ခံယူအပ္ေပသည္။ ပို၍ ထိုက္တန္ေပသည္။သုိ႕ေသာ္ က်ႏ္ုပ္တို႕ ဘ၀ကို က်ႏု္ပ္တို႕ကလြဲ၍ မည္သူမွ် တိတိက်က် မခံစားႏိုင္ နားမလည္ႏိုင္ေသာေၾကာင့္ မည္သူမွ် ကူညီ ေစာင္မရန္ အေလးအနက္ မရွိေပ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားမွာ သူမ်ားအိမ္တြင္ အဖီဆြဲေနရသူမ်ားသာသာ ျဖစ္ေနရၿပီ။ အမွန္မွာ စပါးရွင္ကို ေမ်ာက္ႏွင္ ထားျခင္းသာျဖစ္သည္။ ကမၻာကို ရြာႀကီးလုပ္၍ ဒိုင္လူႀကီး လုပ္ ေနၾကေသာ ယူအန္ အပါ၀င္ မဟာကရုဏာရွင္မ်ား အေပါင္းတို႔သည္လည္း ေခတ္သစ္ယဥ္ေက်းမႈ ေ၀ါးဟာရမ်းျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ေရႊရည္စိမ္၀ါက် မ်ားကို အရပ္ေလးမ်က္ႏွာၾကည့္ကာ အလိုက္တသိ ရြက္ဆိုေနၾကေသာေၾကာင့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံႏွင့္ ရခိုင္ႏိုင္ငံကဲ့သို႔ေသာ ကြ်န္ပုန္းကိုလိုနီႏိုင္ငံမ်ား လူမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားသည္ လြတ္လပ္ေသာ အရသာကို မခံစားရေသးေပ။ ဤသည္မွာ တရားပါ၏ေလာ...ကိုလိုနီ ကြ်န္ပုန္းဘ၀ျဖင့္ မည္သည့္ အခ်ိန္ထိတိုင္ေအာင္ ငရဲဒုကၡဆိုးကို ခံစားေနရဦးမည္နည္း။ မည္သည့္အခ်ိန္ကိုေစာင့္၍ လြတ္ေျမာက္ ခြင့္ရေပေတာ့မည္နည္း။

ကမၻာႀကီး နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ့မည္အခ်ိန္တြင္မည္သည့္အရာကို ေစာင့္၍အသက္ရွင္ရမည္နည္း စေသာစေသာ မးခြန္းမ်ားသည္ ရခိုင္ႏိုင္ငံႏွင့္ တျခားတျခားေသာႏိုင္ငံငယ္မ်ားအတြက္ အေျဖမဲ့ေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ေခတ္ သစ္ယဥ္ေက်းမႈ ေ၀ါဟာရအသစ္တလံုးက အၾကမ္းမဖက္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တဲ့ေလ ဒါေပမဲ့ အၾကမ္း ဖက္ ခံထားရသူမ်ားအတြက္ ကာကြယ္ျခင္းအလုပ္က်ေတာ့မတြင္က်ယ္ႏိုင္ေသး။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မေသခ်ာေသာ ရခိုင္ႏိုင္ငံကဲ့သုိ႕ေသာႏိုင္ငံမ်ားအတြက္တိုက္ခိုက္ေတာ္လွန္ျခင္းသည္ တခုတည္းေသာေရြးခ်ယ္ရမည့္အလုပ္ ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ လြတ္လပ္လာၾကေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေတာ္မ်ားတြင္ ေခါင္းေဆာင္ ေကာင္းရွိ ၾကေပသည္။

ဂႏၶီကဲ့သို႕ေသာေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ လက္နက္မဲ့ တိုက္သည္။ ဟိုခ်ီမင္းကက္စထရိုကဲ့သို႔ေခါင္းေဆာင္ မ်ားက လက္နက္နဲ႔တိုက္သည္။ တိုက္ခိုက္ပံုခ်င္းမတူညီေသာ္လည္းေတာ္လွန္ေရးအခ်င္းခ်င္းကေတာ့အတူတူ
ပင္ျဖစ္သည္။ ေတာ္လွန္ေရးသည္အဖိႏွိပ္ခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္သည္။မတရားေသာအႏိုင္က်င့္ဗိုလ္က်လိုမႈ မဟုတ္၊မတရားမႈမ်ားကိုတရားသျဖင့္ ရပိုင္ခြင့္ရွိသူမ်ားထံသို႔ ျပန္လည္ေပးအပ္ရန္ႀကိဳးစားျခင္းျဖစ္သည္။တဖန္
မိမိဘ၀ကို မိမိပိုင္ဆိုင္ရန္ ေသခ်ာေသာ အေလ်ာ္အစားလည္းျဖစ္သည္။ ရုန္းထျခင္းျဖစ္၍အလိုဆိုးမပါ၊အက်င့္
ဆိုးအားေပ်ာက္ပ်က္လားေစရန္ အမ်ားအတြက္ရြယ္ေသာေစတနာေကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ေတာ္လွန္
ေသာစစ္ပဲတိုင္း တရားသည္ဟုက်ႏု္ပ္ယံုၾကည္သည္။ကြ်န္ပုန္းကိုလိုနီစနစ္ဆိုးအား တိုက္ခိုက္သူမည္သူ႔ကိုမဆို က်ႏ္ုပ္ေထာက္ခံသည္ အသက္၊ေသြး၊ေခြ်း စေတးခဲ့ၾကသူ အာဇာနည္ ရဲေဘာ္ ရဲမယ္မ်ား အားလံုးကိုလဲ က်ႏ္ုပ္ ဦးညြတ္ အေလးျပဳသည္။ ေတာ္လွန္တိုက္ခိုက္မႈအားလဲက်ႏုပ္ဂုဏ္ျပဳသည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ကိုလိုနီ စနစ္ဆိုးအား ေျမလွန္ေသာ ေတာ္လွန္ေရးျဖစ္ေနေသာေၾကာင့္ပင္ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ကႏုပ္ေျပာရဲသည္‘‘ေတာ္လွန္စစ္ပြဲတိုင္းတရားသည္‘‘

သို႔ေသာ္.........သည္းခံျခင္းျဖင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသက္တမ္းရွည္လွ်ားေနမည္ဟုဆိုလွ်င္ ေတာ့က်ႏ္ုပ္သည္ အမွန္ပင္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္ျခင္းကို မလိုလားသူပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔မဟုတ္လွ်င္ေတာ့ က်ႏ္ုပ္သည္ တိုက္ပြဲဆင္ေနဦးမည္ျဖစ္သည ေတာ္လွန္တိုက္ပြဲတိုင္းသည္လည္း က်ႏ္ုပ္အတြက္တရားမွ်တေနေပ ဦးမည္။ တကယ္ကိုတရားမွ်တ ေနေပဦးမည္။

-------------
လင္းဇံ

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More