We will collect News, Info and so forth concerning 'Burmese Govt.Railroad Project' that will be through the historical inportant town of mrauk-U in Arakan Kingdom.

Burmese Govt. Destroying Our Arakanese Historical Heritage of Mrauk-U in Arakan Kingdom

Scrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image GeneratorScrolling MySpace Image Generator

Saturday, November 20, 2010

ဒုတိယ အႀကိမ္ ရခုိင္ႏိုင္ငံေတာ္က်ဆံုးျခင္း

သြယ္လွ်က္ စီးဆင္းေနေသာႏိုင္း ျမစ္၀ွန္းႏွင့္ ႀကီးက်ယ္ခန္႔ျငားေသာ Pyramid မ်ားသည္ Egypt လူမ်ဳိးမ်ား၏ အတိတ္သမိုင္းထယ္၀ါခဲ့မႈကို သက္ေသျပဳေပးလွ်က္ရွိသည္၊ ထို႕အတူ ယန္စီျမစ္ႏွင့္ မဟာတံတိုင္းသည္တရုပ္ျပည္၏သမိုင္းကိုညႊန္ ျပေနၿပီး၊ အိႏၵဳ၊ဂဂၤါ၊ယမံုနာျမစ္တို႕ႏွင့္ေက်ာက္ဆစ္ လက္ရာမ်ား သည္လည္းအိႏၵိယႏိုင္ငံ အိႏၵိယလူမ်ိဳး မ်ားအတြက္ သမိုင္းသက္ေသျဖစ္ေပသည္။

ဤသည္မွာ တႏိုင္ငံတည္းတြင္မဟုတ္၊ တိုက္တစ္ခုတည္းတြင္လည္းမဟုတ္၊ကမၻာတ၀ွန္းရွိ
သမွ်တိုင္းျပည္၊ႏိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးတိုင္းအတြက္ အမွန္တကယ္အေရးႀကိးေသာ အဖိုဃ္းတန္ သမိုင္းသက္
ေသ မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ထိုသမိုင္းသည္အသက္၊ထိုသမုိင္းသည္တန္ဖိုး၊ထိုသမိုင္းသည္ပင္သေကၤတ၊ ထိုသမိုင္းသည္ပင္ ရုပ္ၾကြင္း ထိုသမိုင္းသည္ပင္ေၿခရာေကာက္ရန္ လမ္းစျဖစ္သည္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးတို႕ရဲ႕ပင္ကုိယ္သရုပ္၊မ်ိဳးဂုဏ္ အဆင့္တန္း၊ ခမ္းနားထယ္၀ါခဲ့မႈ အေျခေန၊ ၾကြယ္၀ျပည့္စံု ခဲ့မႈႏွင့္၊ ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာခဲ့မႈမ်ားကိုသက္ေသျပဳေပးသည္မွာ သမိုင္းသာလွ်င္ျဖစ္သည္။ ထိုသမိုင္းသည္ ရုပ္ႀကြင္းမ်ား၊ အၿပိဳအပ်က္မ်ား၊ အေဟာင္းအအိုမ်ားကိုသိမ္းပိုက္ ထား၏၊။

ရခိုင္ႏိုင္ငံေတာ္သည္ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕ပေဒသ ရာဇ္ ေမာင္၀ိုင္း မေၾကျငာပဲ အလစ္ေခ်ာင္းတိုက္ေသာ အဓမၼစစ္ပြဲေၾကာင့္၊၁၇၈၄ ခုႏွစ္ ၃၁ဒီဇင္ဘာညတြင္ ေအာင္လံ ၿမီခ၊ထီးနန္းက်၍ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္ ကြ်န္သေဘာက္ဘ၀သို႕က်ေရာက္ခဲ့ရသည္။ ရခိုင္ျပည္ကို သိမ္းလွ်င္သိမ္းေစေတာ့နန္းေတာ္ကို မီးရႈိ႕ ပစ္ခဲ့ျခင္း၊တဖန္မီးကြ်မ္းသြားေသာ နန္းေတာ္ ဧရိယာတခုလံုးကို ႏွစ္ ၃၀ ၾကာေျမဖံုးေစခဲ့သည္။

ရခိုင္တို႕၏ မ်ိဳးဂုဏ္ေတြကို ခ်ိဳ႕ဖဲ့ခဲ့သည္မွာလဲ အမ်ိဳးမ်ိဳးပင္ျဖစ္သည္။ လက္၀ါးႏွစ္ဖက္ကို ပူးေစ၍ ေဖါက္ခ်ဥ္ျခင္း၊ နားေပါက္အတြင္း ႀကိမ္လံုးငယ္ျဖင့္ထိုးသီျခင္း ထိုႀကိမ္လံုးေလးအေပလက္ကိုခြတင္ေစ၍ လူမ်ားျမင္လွ်င္ ဗမာနယ္ခ်ဲ႕စစ္တပ္အား လက္ဦးခ်ီ ေနသည္ဟု ျမင္ေစရန္ စီတန္းေခၚယူျခင္း၊ နန္းေတာ္ အမိုးေၾကးျပားမ်ားႏွင့္အဖိုးတန္ရတနာမ်ား၊ပစၥည္းမ်ားကို အထက္ေဖၚျပေသာ ပံုစံ မ်ိဳးျဖင့္ ေျပာင္း ေရႊ႕ သယ္ပို႔ေစခဲ့သည္။

ဗမာျပည္သို႕အေရာက္တြင္ ကန္တူးေစျခင္းအေဆာက္ဦးေဆာက္ေစျခင္း မ၀ေရစာ ေကြ်းလံုးပါးပါးလွ်က္ တျဖည္းျဖည္း ေသဆံုး သြားေအာင္လုပ္ျခင္း၊ ယၡဳထက္တိုင္ မိတၳိလာ ကန္ေဘာင္ထဲတြင္ ရခိုင္သားအရိုးမ်ား ေျမာက္မ်ားစြာ ရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည္။ ရခိုင္ျပည္ တြင္ က်န္ေသာလူမ်ားကုိလဲ အရြယ္အိုမ်ားႏွင့္ ဒူးမေထာက္ လိုသူမ်ားကိုမိမိထင္းႏွင့္ မိမိမီးရိႈ႕ခံရျခင္း၊ေရျမဳပ္ကြ်န္းမ်ားတြင္ေရခမ္းခ်ိန္ ၿခံခပ္၍ ေလွာင္ထားလွ်က္ေရျပည့္
ခ်ိန္တြင္ေရနစ္ေစျခင္း၊ အပ်ိဳေဖ၀င္စအရြယ္မွစ၍ေသြးမဆံုးေသးသမွ်အမ်ိဳးသမီးမ်ားအားလံုးကိုအဓမၼျပဳက်င့္
ေျခေတာ္တင္ခဲ့ျခင္း၊ ဗုဒၶဘာသာရဟန္းေတာ္မ်ားကိုလူ၀တ္လွဲေစ၍ ဗမာရဟန္းမ်ားထံတြင္ ရဟန္းအသစ္ျပန္၀တ္ေစခဲျခင္း၊ က်မ္းစားမ်ားကိုယူေဆာငျ္ခင္းေျပာင္းလႊဲျခင္း၊ရိုးရာ အစဥ္လာမ်ားကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္း၊ဗမာယဥ္ေက်းမႈ မ်ား ကို အတင္းအဓမၼသြပ္သြင္းျခင္း၊ ရခုိင္စာေပမ်ားကိုေဖ်ာက္ ဖ်က္၍ ဗမာစာ၊ ဗမာေ၀ါဟာရမ်ားကို အမ်ိဳးမ်ိဳး လႊမ္းမိုးလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ မ်ားစြာမ်ားစြာေသာ ၀ါးမ်ိဳျခင္းျဖင့္ အခါခါမ်ိဳခ်ေနသည္မွာ ယေန႔ထိတိုင္ နည္းမ်ိဳးစံုလွ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

ေခတ္အဆက္ဆက္ မ်ိဳးေဖ်ာက္လာသည္မွာ စံု၍ပင္ျဖစ္သည္၊တဖန္ မ်ိဳးျခားမ်ားလႊမ္းမုိးလာေအာင္ ဖန္ တီးျခင္း၊ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေစ၍ အက်င့္ပ်က္ေအာင္ ၾကံေဆာင္ျခင္း၊ ယခုတဖန္ က်န္ရွိေနေသာ ရခိုင့္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဟာင္းကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေဖ်ာက္ဖ်က္ေနျခင္းမွာ လူသားမဆန္ ေသာရက္စက္မႈပင္ျဖစ္သည္။

ရခိုင္ျပည္ ရခုိင္လူမ်ိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္မလုပ္ေပးသည့္အျပင္၊ ရခိုင္ျပည္အတြက္ တစြမ္းတစ ႀကိဳး ပမ္းလိုေသာ သူမ်ားကို ေထာက္ခံျခင္း ျပဳေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ရခိုင္ပါတီ မဲႏိုင္ျခင္းကို အၿငိဳးထားကာ ရက္စက္မႈမ်ားကို ေျဗာင္က်က် ျပဳမႈလွ်က္ ရခိုင္ၿမိဳ႕ေတာ္ေျမာက္ဦးရွိဘုရားေစတီမ်ား၊ ေရွး ေဟာင္းဗိသုကာမ်ားကိုတူးၿဖိဳျခင္းသည္ ကမၻာ့သမိုင္းတြင္ အဆိုးရြားဆံုးေသာယုတ္မာေက်ာက္က်စ္မႈပင္ ျဖစ္သည္ကို မည္သည့္သက္ေသမွ်မလိုအပ္ေတာ့ေပ။

ဤသို႔ရက္စက္မႈမ်ားကို ကမၻာ႔ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားမွ ၀င္ေရာက္မေျဖရွင္းပါက ရခိုင့္ႏိုင္ငံ ေတာ္သည္ဒုတိယတႀကိမ္ထပ္မံ က်ဆံုးလွ်က္ရခုိင္လူမ်ိဳးတမ်ိဳးလံုး၏ သြင္ျပင္လကၡဏာႏွင့္တန္ဖိုးမ်ားစြာ တို႕သည္လံုး၀ နိဂံုးခ်ဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္သြားေတာ့မည္ျဖစ္သည္။
............
လင္းဇံ

0 comments:

Post a Comment

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More